Πρόγραμμα Μετακινήσεων // Transfers Timetable


Δείτε το Φυλλάδιο // See the Βrochure

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠO ΕΡΕΤΡΙΑ & ΧΑΛΚΙΔΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" //

TRANSFERS FROM ERETRIA & CHALKIS TO ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT "ELEFTHERIOS VENIZELOS"

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΕΡΕΤΡΙΑ & ΧΑΛΚΙΔΑ // DEPARTURES FROM ERETRIA & CHALKIS
ΕΡΕΤΡΙΑ // ERETRIA 05.00 10.00 15.00
ΒΑΣΙΛΙΚΟ // VASILIKO 05.15 10.15 15.15
ΧΑΛΚΙΔΑ // CHALKIS 05.45 10.45 15.45
ΑΦΙΞΗ ΣΤΟΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ // ARRIVALS ΤΟ ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT "ELEFTHERIOS VENIZELOS"
07.10 12.15 17.15
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ // DEPARTURES FROM ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT "ELEFTHERIOS VENIZELOS"
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ // EL. VENIZELOS 07.30 12.30 17.30
ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΕ ΧΑΛΚΙΔΑ & ΕΡΕΤΡΙΑ // ARRIVALS ΤΟ CHALKIS & ERETRIA
ΧΑΛΚΙΔΑ // CHALKIS 09.10 14.10 19.10
ΕΡΕΤΡΙΑ // ERETRIA 09.50 14.50 19.50
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ) // TICKETS PRICES (FROM AND TO EL. VENIZELOS)
ΕΡΕΤΡΙΑ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ // ERETRIA - EL. VENIZELOS 20 €
κατ’ άτομο για Ερέτρια-Αεροδρόμιο, Βασιλικό-Αεροδρόμιο, Αεροδρόμιο-Ερέτρια, Αεροδρόμιο-Βασιλικό // per person for Eretria-Airport, Vassiliko-Airport, Airport-Eretria, Airport-Vassiliko
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ // CHALKIS - EL. VENIZELOS 17 €
κατ’ άτομο για Χαλκίδα-Αεροδρόμιο ή Αεροδρόμιο-Χαλκίδα // per person for Chalkida-airport or airport-Chalkida

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ //
PREPAYMENT FOR TRANSFERS TO AND FROM THE AIRPORT IS OBLIGATORY

Εκπτώσεις // Discounts
Το δρομολόγιο για το αεροδρόμιο είναι τουριστικό, δεν έχει καμία σχέση με τα υπεραστικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ και δεν ισχύουν εκπτώσεις. // The route to the airport is a tourist one. It has nothing to do with the long – distance services of KTEL and there are no discounts.

ΠΡΟΣΟΧΗ: // ATTENTION:Το δρομολόγιο πραγματοποιείται μόνο με προπληρωμένα εισιτήρια. Δε μπορείτε πλέον να βγάλετε εισιτήριο στον οδηγό διότι ο νόμος(ν.4582/2018)το απαγορεύει. Συνεπώς, για να μπορέσετε να ταξιδέψετε πρέπει να γίνει προεξόφληση του εισιτηρίου, διαφορετικά δε θα μπορείτε να επιβιβαστείτε ακόμα κι αν υπάρχουν κενές θέσεις. // The itinerary is only available with prepaid tickets. You can no longer issue a ticket to the driver because it is forbidden by the law (4582/2018). Therefore, in order to be able to travel you have to prepay the ticket, otherwise you will not be able to board even if there are vacancies.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ // PAYMENT METHODS
1ος τρόπος: Στο γραφείο της ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ το αργότερο μία μέρα πριν την ημέρα που θα ταξιδέψετε, μετρητοίς ή με κάρτα (εκτός AmericanExpress). ΠΡΟΣΟΧΗ: Δε μπορείτε να εκδώσετε εισιτήριο την ίδια μέρα που επιθυμείτε να ταξιδέψετε // 1st way: At the office of Arethousa, at least one day before the day you want to travel, by card or cash (except American Express). ATTENTION: You can not issue a ticket the same day you wish to travel.
2ος τρόπος: Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, το αργότερο μια μέρα πριν την ημέρα που θα ταξιδέψετε. Το αποδεικτικό της κατάθεσης πρέπει να αποσταλλεί στο γραφείο μας με e – mail ή με ΦΑΞ, μαζί με ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ και το ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ που σας ενδιαφέρει. ΠΡΟΣΟΧΗ: Δε μπορείτε να κάνετε κατάθεση την ίδια ημέρα που θα ταξιδέψετε // 2nd Way: By transferring money into a bank account of PIRAEUS BANK, at least one day before the day you want to travel. The receipt of the deposit must be sent to our office by e-mail or FAX, along with passengers FULL NAME, MOBILE PHONE and the exact ITINERARY that you are interested in. ATTENTION: You cannot transfer money on the same day you want to travel.
3ος τρόπος: Με ηλεκτρονικό εισιτήριο μέσω της ιστοσελίδας www.touristarethousa.gr. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο είναι στο τελικό στάδιο κατασκευής και πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμο on-line. // 3rd Way: Online via www.touristarethousa.gr. The e-ticket is in the final stage and will soon be available

ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ // TICKET TRANSFERRING
Αν αγοράσετε εισιτήριο και τελικά δεν θέλετε να ταξιδέψετε μπορείτε να αλλάξετε το εισιτήριο έως και 1 ώρα πριν την αναχώρηση. Αλλαγή εισιτηρίου γίνεται μόνο στα γραφεία της ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ κατά τις ώρες λειτουργίας του γραφείου. Έπειτα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο εισιτήριο για τους επόμενους 3 μήνες για την ίδια διαδρομή. // If you have already bought a ticket and for some reason you do not want to travel, you can transfer the ticket to another date, maximum one (1) hour before departure. Ticket transferring is only available at the office of ARETHOUSA during operation hours. You can use the transferred ticket for the next three (3) months, but only for the same route.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ // LUGGAGE
Κάθε επιβάτης δικαιούται μέχρι 2 αποσκευές. Για περισσότερες πρέπει να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας. // Each passenger can have two (2) luggage. For extra luggage, you need to contact with our office.


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ //

DAILY DEPARTURES TO ALBANIA ( KORITSA, POGRANTES, LIMPRAS,ELBASAN, ROGOZINA, DIRACHIO TIRANA)

Επικοινωνήστε μαζί μας // Contact Us


captcha